Од оснивања Институт за политичке студије у Београду развио се из мале истраживачке јединице Високе школе политичких наука, у модерну и самосталну научно-истраживачку установу средње величине, оспособљену да успешно остварује сложене истраживачке подухвате из више научних области. Мисија и делатност Института остварује се у оквиру научно-истраживачке делатности у области друштвених наука, првенствено политичких наука, а посебно бављењем питањима од националног значаја.

Поред научно-истраживачке делатности Институт остварује поједине облике образовања изван редовног образовног система, и пружа истраживачко-развојне услуге у области друштвених делатности као што су: истраживање јавног мњења, тржишта, медија и друго, политички маркетинг, консултантске услуге. Значајан део своје активности Институт остварује и кроз издавачку делатност (монографије, часописи и друге публикације).

Истраживачки тим Института који обухвата различите научне компетенције (политикологе, правнике, социологе, психологе, комуникологе, лингвисте и економисте), омогућио је интердисциплинарни приступ већини спроведених истраживања и темељито заснивање научних налаза, пројекција и модела.

Током свог вишедеценијског рада Институт је у свим фазама успешно чувао дигнитет независне и слободоумне научне установе, која се увек представљала критичким и објективним односом према проблемима који су били предмет научних истраживања. Критички и стваралачки доприноси таквој оријентацији могу се увек проверити, непосредним уводом у садржај књига, монографија, студија и чланака, објављених у издању Института и његових сарадника.Институт је својим расположивим концептима укључен у фундаментална национална истраживања, у проучавање европских односа и интеграција, развој политичких институција, значајних за афирмацију политикологије у Србији.

 

С поштовањем,

Др Живојин Ђурић

ИПС, Светозара Марковића 36,Београд, тел: 011/334-9204, факс: 011/334-9202, email: ipsbgd@eunet.rs