КОНТАКТ

ИПС - ИНСТИТУТ ЗА ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ

Адреса: Светозара Марковића 36, 11000 Београд, Србија

Телефон: 011 33 49 204, 011 30 39 380

Факс: 011 334-9202

email: ipsbgd@eunet.rs

ИПС, Светозара Марковића 36,Београд, тел: 011/334-9204, факс: 011/334-9202, email: ipsbgd@eunet.rs