САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА

1.1.Сарадња са универзитетима и школовање кадрова

Институт је у периоду 1996.- 2000. године остварио сарадњу са Београдским универзитетом у оквиру Факултета политичких наука, Филозофским факултетом и Правним факултетом.
Сарадња се одвијала у оквиру научно-истраживачких активности на реализацији пројекта: Политички живот и политичке институције у Србији на прелазу из 20 у 21. век. Други вид сарадње са назначеним факултетима одвијао се у оквиру менторског рада професора са факултета и истраживача са нашег Института.

Ментори: проф. др Милан Матић; проф. др Мирољуб Радојковић; проф. др Вукашин Павловић; проф. др Јовица Тркуља; проф. др Бора Кузмановић; проф. др Марија Богдановић; проф. др Коста Чавошки; проф. др Дренка Вуковић; проф. др Анђелка Милић.

1.2.Сарадња са другим институтима

Веће сарадње са другим институтима није било осим започетих заједничких активности на једном пројекту, са Институтом за социолошка и криминолошка истраживања у Београду.

1.3.Сарадња са привредом

Институт по природи своје делатности нема шире могућности за сарадњу са привредним субјектима.

 

ИПС, Светозара Марковића 36,Београд, тел: 011/334-9204, факс: 011/334-9202, email: ipsbgd@eunet.rs