Непосредно по оснивању Института за политичке студије у Београду јануара 1968. године, покренута је и едиција „Политичке свеске“, у циљу афирмисања политичке теорије и праксе у тадашњем друштву. После скоро деценију излажења, средином 90-тих година прошлог века, поново су покренуте политичке свеске, овога пута у форми годишњака где су објављивани научни радови, углавном резултати истраживачког рада сарадника на пројектима Института за политичке студије.
Почетком 21. века, утемељујући се на досадашњем раду, поново покрећемо нову серију политичких свески, под називом Политичка ревија. Намера је да се нашој стручној, научној али и широј политичкој јавности, на страницама модерног часописа предоче сазнања из политикологије, политичке социологије и примењеног политичког истраживања јавног мњења, политичке антропологије, новије политичке историје, комуникологије, заправо свих дисциплина које утемељују модерну политичку науку на прагу 21. века. Истовремено, то је прилика да најшира јавност оствари увид у успешан и плодан рад Института за политичке студије, који улази у четврту деценију постојања.

www.politickarevija.rs

ИПС, Светозара Марковића 36,Београд, тел: 011/334-9204, факс: 011/334-9202, email: ipsbgd@eunet.rs